Danmarks Breve

BREV TIL: Petra Diechmann FRA: Kristian Zahrtmann (1875-09-11)

K. Z. til Carl Th.’s Kæreste. Ribe 1875 11/9:

.....Vort Ophold her nærmer sig Enden, det har været udmærket dejligt og det er vemodigt at skulle skilles fra det dejlige Ribe. Jeg føler godt, at jeg just i hans Selskab har nydt Livet og Opholdet her dobbelt godt og er ham taknemlig derfor, og jeg kan gaa disse tre Maaneder igennem og mindes en hel Række fredelige og dejlige Timer, vi have tilbragt sammen; – og dog, paa den sidste Tid skær vi engang imellem temmelig stærkt løs paa hinanden, eller rettere det er nok mig som tager fat; det kan ikke godt være andet, naar man er saa væsentligt forskellige i mange Ting paa Grund af Opdragelse og Ens tidligere indprentede Principer; ....men vi lær hinanden ogsaa rigtig at kende, ....Det gik op for mig ved en lang Samtale paa en Spadseretur, hvormeget han havde forud, og just gennem nogle senere Disputer af mere og mindre animeret Natur, er dette endnu klarere gaaet op for mig. Han har Ret i Saameget, men naar han angriber mine kæreste, eller rettere, naar han stiller Folk som jeg kun har ringe Respekt for ved Siden af Rembrandt, f. Ex. Vautier, saa tillad mig at blive hidsig......