Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1875-11-30)

K. Z. til Moderen. Elm et Par Mil Sydost for Fulda. 1875 30/11, Tirsdag:

Kære Moder! Ja nu sidde vi her paa Jernbanestationen, hils siger Ole, han gaar rundt om det lange Egetræs Bord, her er henved en Ti- s. 194 mes Ophold, det er dejligt at rejse og hidindtil har Alt gaaet udmærket heldigt. Conrad, Per og jeg var i Søndags til Middag hos Elisabeth, hvorfra vi kørte ud paa Banen; der traf vi Otto og Kæreste og et meget stort Selskab som sagde os Farvel. Svendsen kunde ikke komme, fra ham fik jeg sendende en Rose og en Slump Myrther, mon det Sidste skulde have Noget at betyde. Elisabeth, Fru Nebelong, Ek Aagaard og Søster og Alexanders Frue vare ude paa Banen, og saa en stor Mængde Malere og Andre; vi fik saamange Haandtryk og Lykønskninger, og under Kommers, Hurraer og et lille Suk fra Eks Side satte vi afsted gennem Mulm og Sne......

Det var jo helt Nat lige til vi kom til Byen Slesvig, vi talte meget var ikke søvnige, sov derfor ikke, Stemningen var udmærket; spurgte jeg Otto om han gerne var i København og sad en halv Time hos Ek – udtalt Ik, sagde han begejstret ja, men ellers var han mild og snaksom; da det dagedes laa Sneen over alt høj og kold, Vinduerne var over alt opfrusne, vi maatte aande paa Ruderne forat se ud, vi kom gennem Rendsborg, Elmshorn og ned mod Hamburg. [Telegrammet i Korsør.] – Naa vi kom til Hamburg til Klosterthor, vi havde 20 Minuter, men der var langt til Kasselerbahn, vi fik et Bybud, han talte heldigvis Dansk og over Stok og Sten gik det hurtigst muligt til Banegaarden. Ole tog Billetter, hvorledes jeg betalte Bybudet ved jeg ikke, men med kom vi, det peb og afsted forbi Alsterbasin og langs Elben gik det; overalt var man og er man høflig – dejligt at rejse. Hvor smagte Elisabeths Smørbrød, Æbler og Vin godt; hun havde sørget for mig, Otto havde ogsaa Noget med, og det var saamænd paa rette Sted for vi fik ikke Noget hverken i Hamburg eller andetsteds.

Henimod Kassel blev jeg saa søvnig at jeg sov ind og Ole vækkede mig af en blid Søvn da vi iaftes 9¾ kom til Kassel; han havde talt noget slemt tysk med en Herre i Coupeen, jeg havde desværre ikke glædet mig derover. I Kassel boede vi i Hotel du Nord, flot og godt; Galleriet saa vi, det var dejligt. Rembrandter svømmede vi i, Frantz Hals, Rubens og Holbein og mange andre vare dejlige; vi var der i 3 Timer, Ole maatte af og til danse forat holde Fødderne varme, selv frøs jeg ikke, nød kun og det i rigeligt Maal.

Paa Vej til Verona fra München. Alt vel. Torsdag Morgen. Kristian.

s. 195 K. Z. VED ARBEJDET. Tegning af Carl Thomsen. Ribe 1875

s. 196 MADAME ULLEBØLLE. 1874. Den Hirschsprungske Samling
(H. Chr. Chr. Nr. 158)

s. 197 FRU FREDERIKKE HENDRIKSEN. Vinteren 1874–75
(H. Chr. Chr. Nr. 187)

s. 198 OTTO HASLUND. Blyantstegning af K. Z. Omkring 1875