Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-02-04)

K. Z. til Moderen. Rom 1876 4/2:

.... Skildrer en Kirkefest i San Clemente; en ung Præst knælende for en Grav, »noget Smukkere har jeg sjeldent set, og jeg tænker saa smaat at gøre saadan En til Motiv for et Billede. Den store sorte Klædeskappe, det kortklippede Haar og de rolige Træk, ja Du véd ikke hvor imponerende og skøn han var. I det Hele taget yder Gudstjenesterne her de skønneste Motiver og det ingenlunde til komiske, som alle Munkebillederne gerne er, nej tvertimod, der er saa megen ydre Skønhed i den hele Kultus«......