Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-03-24)

K. Z. til Moderen. Rom 1876 24/3:

.....fik idag Tilladelse til at male Omgivelserne i Osteriet, hvor jeg jevnlig spiser. Rummet dernede er meget malerisk...... Pietro sælger og faar Bestillinger; han er et Jern til at arbejde, kasserer Masser af Ting, som Ingen anden vilde gøre...... Ole H. er begyndt paa et Billede med tre Munke; jeg troer aldrig han arbejder, uden naar det morer ham, saa den Tid han sidder for Staffeliet en hel Vinter er ikke stor. Han har den lykkelige Evne at kunne gøre det hurtigt og dog godt. Pietro bruger altid forskrækkelig lang Tid, og det underlige er at i alt andet er Pietro uhyre hurtig og Otto altfor langsom...... 25/3: I Foreningen kommer jeg næsten slet ikke, den fine overfladiske Selskabstone der er dobbelt kedelig, da overalt man ser saa meget simpelt og raat. Fortiden har Diamanterne meget at sige i Foreningen. Den 31. Fredag véd Du altsaa at jeg spiser med et stort og mig meget kært Selskab i Croce.

Deltagerne var antagelig Krohn, Haslund, Carl Thomsen, Jerndorff, Vilhelm Bissen, W. Runeberg, Lange-Müller, Holm-Hansen og Frøknerne Winqvist.

s. 217 Ved Gildet i Osteriet Croce i Anledning af K. Z.’s Fødselsdag 1876 31/3:
Mel.: Petersen, den svage Kvinde –, eller: Peter Skjøtt.

De bornholmske Fjelde græde,
Kristian findes ikke der,
Men vi svømme hen i Glæde,
Kristian findes netop her.
Nævnt vi har hans Fødestavn,
Zahrtmann er hans Efternavn.

Men hvad er han? Han er Mater!
Mennesker han maler mest,
Undertiden Idealer
Og en sjelden3 Gang1 en2 Hest.
Og vi ønsker, at hans Ros
Naar herfra og hjem til os.

Kristian som Taler liver
Op os alle og enhver,
Allegoriske Motiver
Ligger for ham mest især;
Og han er en modig Svend,
Bry’r sig ej om Krohnses Skjænd.

Kristian den svage Kvinde
Til en Mand maa støtte sig,
Og vi lægge Dig paa Sinde,
Der er en, der venter Dig.
Kristian og Hun skal ha’
Her i Croce et Hurra.

De bornholmske Fjelde græde,
For han findes ikke der,
Men vi svømme hen i Glæde,
For han findes netop her.
Lad os sjunge alle Mand:
Leve Danmarks Kristian!