Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1876-03-21)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn
. Rom 1876 21/3:

....I det Hele taget er næsten Turene ud i Bjergene det Allerbedste her. Vi var for fjorten Dage siden derude i de milde Albanerbjerge. Vi tog med Jernbanen gennem Kampagnen, en aldeles henrivende Tur. Det var klart og varmt. I Frascati skulde vi have nogen Frokost; paa Vej til Hotellet gjorde Lassen [den senere juridiske Professor] og jeg, der nu omtrent er lige meget Botanikere, adskillige Fund; de andre havde eller lod idetmindste som havde de ogsaa Interesse for disse Opdagelser, som vilde have været meget mærkelige hjemme. – Boeuf, Æggekage og Salat hører nu til det Materielle, om det samme kan siges om den sprudlende Frascati, skal jeg lade være usagt, men vist er det at vi alle vare i den mest mageløse Stemning da vi kom ud paa Torvet og stod der og parlamenterede med Æselsdriveren. Han vilde helst have 25 francs for fire Æsler op til Monte cavo, og vi vilde kun give 10. Vi talte frem og tilbage paa godt Italiensk, af og til afbrudt af et »Zahrtmann, vil Du lade være at lé!« ..... saa gik det op til Rocca di papa, Krohns fortryllende Sommeropholdssted...... Skoven lignede overalt vore Skove i Maj Maaned, Skovbunden vrimlede af Anemoner og Violer, medens Gyvel og Visse og Viburnum stod dækkede med deres gule og hvide Blomster. Ahorn og Pil var grønlige, Mandlerne overalt røde af de skønne Blomster. – Derfra til Albanernes højeste Punkt, Monte Cavo .... og saa nedad gennem lave Skovstrækninger til det herlige Nemi. Udsigten fra Herberget og endnu mere Opholdet om Aftenen dybt nede ved Søen .... var noget af det Dejligste jeg har oplevet.... Jerndorff gaar og spekulerer paa sit Billede med Iris og Morfeus, et Motiv jeg slet ikke kan lide, men jeg tør ikke udtale mig rigtig derom, da han ingen Motiver har; Krohn siger ogsaa at jeg bør holde min Mund, men Du ved nok at sligt er vanskeligt for mig......Carl Thomsen flytter idag ind i en ny Lejlighed, hvor han vil begynde at male; ogsaa han var en Tid underlig treven, nu er det som vejret hen og han er saa elskværdig som nogensinde i Ribe..... Til M. Ancher, der har min Bolig i Amaliegade, skrev jeg og bad ham udstille følgende Billeder af mig som Du ser paa medfølgende Fortegnelse, men jeg har intet Svar faaet. Da det er mig af største Vigtighed, at de blive udstillede, beder jeg Dig at høre snarest muligt paa Charlottenborg, om de er deroppe. Skulde de nu ikke være der, saa gør hvad Du kan, forat faa dem med fra Udstillingens Begyndelse...... [Det drejer sig om Malerierne fra Ribe fra Sommeren 1875.]

s. 219 AF PIETRO KROHNS ITALIENSKE ABC. 1875
Nederst det romerske Atelier. Otto Haslund og Niels Bredal lavende Frokost.
Kr. Zahrtmann tragter Kaffen

s. 220 KNÆLENDE PRÆST I SIENA DOMKIRKE. 1876. Figuren malt i Rom 1877
(H, Chr. Chr. Nr. 207)