Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-06-28)

K. Z. til Moderen. Rom 1876 28/6:

.....Vakler imellem at male næste Vinter Sokrates og Alcibiades, Hyrdernes Tilbedelse eller Jubal, Jabal og Tubalkajn, nærmest det sidste, til hvilket jeg har en god Model. Hele Billedet bliver et nøgent ungt Menneske og maaske et Par Børn, Jabal og Tubalkajn Bipersoner i Baggrunden. I naturlig Størrelse, til Konkurrence om Eibe-schütz’s 800 Rdl. – [Motivet Sokrates og Alcibiades blev først malt 1907; Hyrdernes Tilbedelse maltes 1911, men var kun en Variant af et gammelt Billede; Jubal blev til det lille Billede »Jubal og Familie« som K. Z. omtrent fuldførte før Hjemrejsen i Decb. 1878, men først udstilledes i 1886. – Han tog fra Rom 30/6 og kom efter at have gjort Ophold i flere mindre Byer til Siena 4/7, og her blev han Sommeren over.]