Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1876-07-10)

K. Z. til Carl Thomsen i
Kjbhvn
. Siena 1876 10/7:

..... Du kan ellers tro her er dejligt i Siena, Ribe maa næsten blegne. Domkirken her er meget pragtfuld og meget berømt, men skøndt den er af sort og hvidt Marmor fra øverst til nederst, fra yderst til inderst, og skøndt den er smykket med Figurer og Statuer i det uendelige saaledes at endogsaa der ikke paa Forsiden er Plads til at lade dem staa op, men de har maattet lade dem staa lige ud fra Muren og det i Legemsstørrelse, hvilket ser mere kunstigt end kunstnerisk og smukt ud, og skøndt Gulvet ikke blot indeni men ogsaa udenfor Kirken er indlagt med alle de Slag, alle de Bakkusser og alle de Sibyller og andet Tøj, som er løjet ind i Historien, og skøndt der er uforligneligt Træskærerarbejde, dejlige Billeder, ja vidunderlig dejlige af Luca Signorelli og maaske selve Rafael, og skøndt der er Glasmalerier der skal lede længe efter deres Mage, saa tror jeg dog at Ribe Domkirke er meget skønnere.... I Spoleto, Assisi, Perugia og Arezzo gjorde jeg Holdt paa Turen hertil, der var mange dejlige Ting at se og især i Arezzo var henrivende; hvor er det dog dejligt at gøre saadanne Ture og hvor kommer man til at holde af Prærafaeliterne. Nu sværmer jeg for Italienerne, hvorledes har Rembrandt det hjemme? .... Hvad jeg bestiller; ja, jeg har begyndt paa et af mine almindelige smaa Genrebilleder uden Indhold, men idag er det pludselig voxet til et stort historisk Sujet »Samson og en Kvinde«, mere kan jeg igrunden ikke sige, da jeg ikke ved mere, men jeg tænker paa hele Figurer i Legemsstørrelse...... Jeg har faaet en Model, Rafaello, som jeg s. 222 næsten er ligesaa indtaget i, som i den store, og med Hensyn til Skønhed overgaar han langt hin. Jeg er jo rigtignok aldeles sikker paa at J andre Danske ikke vil synes saa af mange Grunde; for det Første ligner han saa paafaldende min lille Fru Søster, og hende forstaar J nu slet ikke at goutere, og for det Andet er det den plastiske Form som tiltaler mig hos ham, og den er vi saa uenige om, og for det Tredie siger han selv, at de klage over at han er grim her paa Akademiet....