Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-09-27)

K. Z. til sin Moder. Siena 1876 27/9

.....De ved at jeg er lidt indtaget i denne Antikvitet [Arveprinsessen] og har hævet hendes Skønhed paa Enkedronningens Bekostning. – Venter Pietro Krohn fra Danmark. Giver om otte Dage Modellen Rejsepas, skøndt Billedet ikke er færdigt, men hvis Pietro ikke kasserer det helt, faar det staa til næste Sommer......