Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-10-24/1876-12-01)

K. Z. til sin Moder. Rom 1876 24/10 og 1/12:

.... Nu passer Pietro Ek, jeg Ole, Frkne. Winqvist hjælper til, tre Nonner. Igaar var jeg syv Gange paa Apothek. Prægtigt er det, at jeg kan saa godt Italiensk, da jeg har meget Brug derfor..... Vis: Baade Ole og Ek er nu lidt oppe...... Ole har været en temmelig vanskelig Patient for sine Omgivelser, stærk til at kommandere; han fortæller mig stadigt, hvor daarlig Pietro er skikket til at passe Syge! .... Frkne. Winqvist ere meget medtagne af de usædvanlige Anstrængelser.....

Pietro Krohns Tegning fra det romerske Atelier, S. 213, stammer fra sidst i 1875, da Otto H. og K. Z. var ankomne til Rom. Den hører til en Billedbog, som P. K. sendte Haslunds Kæreste, Frk. Frederikke Aagaard, som Julegave 75. – Paa Slutningen af Aaret 76 forøgede P. K. Samlingen med en hel italiensk A.B.C. Hertil hører Vignetten med Hanen, S. 213, og Zahrtmanns foranstaaende Portræt, og i denne udvidede Form fik Otto Haslunds unge Hustru denne skønne Julegave i Rom 1876.