Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1876-12-14)

K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskjold-Samsøe. Rom 1876 14/12

..... Jeg troer dog at min Kjærlighed til det Familieliv jeg har set i Bredgade og paa Christiansholm skal forblive uforandret. Ja, Du troer vel jeg gaar i Giftetanker, ak nej, huslig Lykke er en Blomst, der neppe voxer for mig her paa Jorden. – Hvor skulde jeg ogsaa kunne passe paa en Familie, som har nok at gøre med at passe paa denne ene store Dreng som hedder K.Z ...... Du undrer Dig vel over, at jeg har indrettet mig med et saa godt Atelier for saa kort Tid, men naar man ser rigtig til, er det ikke saa meget. Atelieret er ikke dyrt og det er gammelt og forfaldent; det værste er at det overalt er vanskeligt at lukke. Møblerne som jeg har skrabet sammen paa mange Maader hænge just ikke stærkt sammen, det skønne ægte tyrkiske voldsomt tykke Tæppe luner godt, men gaaer man paa det, gaaer det af og til i Dele saa store omtrent som en Skosaal, der saa blot skiller sig fra det andet, og at flytte det er det knap til at tænke paa, thi saa vil det blive til lutter Skosaaler og intet Tæppe. Chaiselongen staar paa to skæve Ben og et Stykke Brænde, og de splinterny skønne Stole med deres ægte italienske Halmsæder har kostet den fabelagtige Pris 2 francs pr. St. Da min Vert er Princesse Margaritas Hofgartner og han som saadan ikke maa sælge noget, har han gratis smykket Veranda og Atelier med smukke Træer, der dog ere lidt for tarvelige for Princessen.... Nu begynder ogsaa Vægene at fyldes noget med italienske Studier og saa staa her Fotografier af Slægt og Venner......