Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1876-12-15)

K. Z. til sin Moder. Rom 1876 15/12:

Arbejder nu dagligt til Nytaar med Model. Ole og Ek køre dagligt ud, spise paa Osterierne, og især Ole springer og dandser og hopper ned ad Trapperne ...... Fru Thomsen blev angst, efter at de var flyttet ind i den Lejlighed, hvor Haslunds havde ligget, ...... 2/12 stor Barnedaab hos Jerndorffs, jeg var blandt Fadderne; ..... Jerndorff er meget afholdt og en stærk Vennestemning gjorde sig gældende. Vi holde alle meget af Familien Helsted. – Har næsten færdigt et lille Billede, en nøgen Hyrde, som sidder paa sit Faareskind og blæser paa Fløjte, det foregaar, som ellers næsten aldrig mine Billeder, i fri Luft og har Bjerge og Skov til Baggrund [H. Chr. Chr. Nr. 201]. Den knælende Præst i Sienas Domkirke er foreløbig ikke god; saa har jeg begyndt paa et lille Billede med to Modeller, Graciuzzia (14 Aar) og Gian s. 233 Battista, som gøre lidt Kur til hinanden. Hun i sin skønne Modeldragt, han har sine blaa Buxer og Sandaler, men ellers Præstedragt. [Gjengivet her, H. Chr. Chr. Nr. 208, men Angivelsen af Modellerne som værende Lionardo og Lovisa beror altsaa paa en Fejlhuskning hos K. Z. Brevets Oplysning er naturligvis den rigtige, hvilket ogsaa kan ses af Modeltyperne.] Saa endelig paabegyndt et Billede, som nok vil vække en Del Vrøvl, en Hyrde som sidder og blæser paa Fløjte for sin Kone, der har et Barn ved Brystet, det Gale er, at de er nøgne alle tre. Imidlertid maa man se at finde sig deri, for jeg har mine gode Grunde for at gøre det saaledes. [H. Chr. Chr. Nr. 231, gjengivet her. (Se Brev 28/6 76.) Han arbejdede paa Billedet i 78 (se Brev af 30/4 78), naar det blev færdigt vides ikke. Det blev først udstillet 1886.] – Til Udstillingen er færdige Frugtsælgersken fra ifjor og Heymans Billede [H. Chr. Chr. Nr. 191 og 198]. Har solgt til Adolf Trier En Kone som vinder Garn (300 Kr.) [H. Chr. Chr. Nr. 179], til Heyman Den sovende Abate (400 Kr.) [H. Chr. Chr. Nr. 193], til Meyer A. Levy Scene i et Osteri (600 Kr.) [H. Chr. Chr. Nr. 205].