Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1877-01-27)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn
. Rom 1877 27/1:

Jeg frygter for at jeg bliver noget besværlig for Dig i dette Brev, da medfølgende fire Maal er ligesaa mange Kommissioner, som jeg gerne vil have Dig til at udføre for mig og det snarest muligt, og den eneste Trøst jeg kan komme med er saa den, at blandt alle mine Bekendte hjemme er Du den mest redebonne...... Forresten er det bedst, at Du har frie Hænder med Hensyn til hvem Du vil gaa til og med Hensyn til Detailler og lign. ved Rammerne. Jeg tror at Du kender min Smag, ved at jeg ikke skøtter om saa brede Rammer..... Domkirkebilledet [fra Siena] og Hyrdescenen [kom ikke hjem, var antagelig det i Brev af 28/6 76 omtalte større Billede af Jubal, der har været paabegyndt, men aldrig blev færdigt] er noget tunge og kræve mere Tyngde ogsaa i Rammerne. Hyrdedrengen vilde, hvis han var bedre malt, minde lidt om Blochs Fiskerdreng, og Atelierbilledet har to Modeller der gør lidt Kur til hinanden......Jeg haaber da bestemt at blive færdig med dette..... Jerndorffs Fødselsdag havde jeg et lille Gilde her. Han saa dejlig ud med sin Laurbærkrands om Hovedet og Atelieret viste sig i sin fulde Glands med en pragtfuld selvlavet Lysekrone. Gid Du eller rettere J kunde have været med...... Jeg tænker svært paa at male til Eibeschütz-ikke den Samson, som jeg gjorde i Siena – men en David som Hyrde med en Slynge. Det skulde gøres i April–Juli og s. 234 saa til Kapri...... [Brevet er skrevet før Modellerne Lionardo og Lovisa var fundne og Saracinesco valgt til Sommeropholdssted.]