Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1877-03-29)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn
. Rom 1877 29/3:

Ja, nu har jeg igaar sendt Dig en Kasse, hvori mit sidste Billede, som jeg haaber kommer tidsnok til Ophængningen c. d. 14. April. Med det følger i samme Kasse et Billede fra Bredal...... det var saa ulige nemmere for Bredal og Du ved nok at vi alle tro om Dig at Du er overmaade tjenstvillig. Det er forresten ikke med glade Følelser at jeg har sendt Billederne bort iaar. Jeg synes at det – maaske paa Heymans Billede nær – [Sovende Abate] er en daarlig Udstilling jeg har iaar, hvor jeg just, da jeg for første Gang har et godt Atelier, burde møde med noget rigtig godt. Ja, hvor det kan være, ved jeg ikke, alle Billederne have begyndt med at tegne godt, men henimod Enden ere de blevne kedeligere. Frugtbutiken er vel bedst, Præsten daarligst. løvrigt kan jeg ikke nægte at jeg gerne vil høre Din og nogle af mine Collegars Kritik hjemmefra, samt lidt om hvad der er godt paa den Udstilling. Ole har jo kun malt det ene kønne Billede med Munkene [Fra en Klostergaard]. Han var selv temmelig melankolsk over det Billede; men saa skulde Du se ham og hans Kone igaar, de stod og s. 240 bestilte en Droske da jeg kom gennem en af Smaagaderne. Alex. H. havde nemlig skrevet til ham ganske lakonisk saaledes: Igaar modtog jeg Dit Billede fra Italien, idag har jeg solgt det til Frohne for 1200 Kr.; han syntes jo – osv. osv. – Naturligvis benyttede jeg strax Lejligheden til at drage Fordel af deres gode Humør og fulgte med til Karakallas Bade. Ole havde begyndt med at staa paa Hovedet og senere lo han næsten hele Tiden; han sprang ned i Kældere hvorfra han nær aldrig var kommen op, han var saare vidtløftig og saare elskværdig. – Gid vi kunde have Jer med imorgen, jeg skal ud i Bjergene med Haslunds og Thomsens......