Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1877-05-10)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn
. Rom 1877 10/5:

..... Her er tomt nu, næsten alle ere rejste ..... og der gaaer af og til en à to Dage uden at jeg ser nogen. – Her er saa overordentlig skønt om Aftenen og Vinteren i Rom er i Skønhed ikke til at sammenligne med Sommeren. Alle Folk opholde sig udenfor deres Huse saasnart Solen ikke mere er altfor brændende og den ene lille huslige Scene sees skønnere end den anden. Paa Loggiaerne sidde Folk og spise ved Lys og den Glæde der dæmpet høres ned paa Gaden er saa mild og melodisk at den næsten kan faa En til at græde. De store Nerier hænge med glødende Blomsterrigdom ud over saadanne Scener og de smaa Børn, der kun er klædte i en lillebitte Chemise, rækkes frem og tilbage over det dækkede Bord..... [Brevet, hvoraf en større s. 242 Del er trykt i F. H.: »Mennesker og Oplevelser« Kjbhvn. 1910, slutter med en fyldig Skildring af Georg Brandes, der ved den Tid som nygift Mand opholdt sig i Rom.]