Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1877-08-28)

K. Z. til Moderen. Saracinesco 1877 28/8:

...... Lovisas dejlige Barn døde i Mandags, Abrahams [fungerede som Vicekonsul i Rom og tilbragte med sin Hustru Sommeren i Bjergbyen], der er noget Læge, og jeg var uafbrudt hos det hele Dagen, da hverken Lovisa eller Lionardo forstod at tage sig af det. Kl. 10 Aften døde det, og Lovisa hylede den hele Nat ɔ: det var en Art vild Klagesang. Allerede Torsdag var hun hel kvik, talte om den til Lørdag berammede Markedstur, og da baade Lionardo og jeg gik ind herpaa, var hun straalende glad......