Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1877-09-30)

K. Z. til Moderen. Saracinesco 1877 30/9:

[St. Mikaelsfesten 29/9 med Procession af Helgenbillederne ud al Kirken.] St. Michael bares af fire voldsomme Karle fra Kirken ned s. 245 til Kirkegaarden, hvor han skulde hilse paa Madonna der. Da Englen hilste paa Madonna, var der en uhyre Kanonsalut af 500 smaa Morterer. Jeg spiste hos Lionardos Forældre, vi vare 16 ved Bordet, men en hel Del spiste bagefter, og ogsaa idag have de deres Venner. Suppe med Ris, Lammesteg, kogt Lammekød, braset Lammehjerne og -nyre, Makaroni, kogt Lammekølle og saa Druer. Idag spiser jeg her hos Don Antonio med hele Cleresiet. Imorgen skal jeg spise hos Stella og Antonio, Pietros Modeller. Jeg er næsten færdig med 4 Billeder herfra.

Angaaende K. Z.’s Fortælling: »Lovisa«.

[I Forsommeren 1877 var Planen for Ugebladet »Ude og Hjemme« meddelt K. Z. og de andre danske Kunstnere, der opholdt sig i Rom. K. Z. var strax virksom for at samle Interesse for Foretagendet.]