Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1909-10-16)

K. Z. til F. Hendriksen. Kjbhvn. 1909 16/10:

Ja, nu har jeg læst det igennem og rettet. Ak, jeg troede, at det var bedre. Da jeg læste det paany i Foraaret, var jeg forundret over at kunne have skrevet det. Saaledes ikke nu. – Der er nogle udmærkede Ritorneller, som tog min Sjæl i de Dage, og der er en Imødekommen imod Italienerne. – Det er her som Altid, det er kun det Gode, der har blivende Værd, og det Hele er ubetydeligt.

s. 247 FORARBEJDE TIL PRÆSTEN I MALERIET: »MONSIGNORENS BESØG«: Rom 1876
(H. Chr. Chr. Nr. 196 og 198)

s. 248 FORARBEJDE TIL »FORÆLDREGLÆDE«. [Lionardo og Lovisa.] Rom 1877
(H. Chr. Chr. Nr. 215)

s. 249 FLØJTESPILLENDE HYRDE. Rom: 1876
(H. Chr. Chr. Nr. 201)

s. 250 LIONARDO SOM POSTBUD. Saracinesco 1877
(H. Chr. Chr. Nr. 211)