Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1878-01-19)

K. Z. til Moderen. Rom 1878 19/1:

..... Arbejder meget og med udelt Interesse paa David, og Modellen er mig saa sympathisk, at selv om han gør nogle Knuder, kan jeg sagtens holde det ud. – Om Sagen med Frederiksborg har jeg skrevet til Meldahl. laftes paa en Spadseretur saa jeg tydeligt, hvorledes jeg vilde male Dronning Philippa, som forsvarer København. Det var nogle Arbejdere, som bar Brænde op ad den stejle Tiberbred, paa Skuldrene i et Slags store Forke. Lad nu i Forgrunden Dronning Philippa staa og holde Kontrol med Arbejderne, der opslaa Skandser, og et Billede til Riddersalen er komponeret aldeles udmærket. Dog tænker jeg først paa et andet, Sigbrit og Chr. II fordybede i Regnskaber med Dyveke trædende ind vækkende Kongens Interesse, i Baggrunden nogle Skrivere og Bibliothek. Jeg synes, at jeg saa fuldstændig har det Billede i Hovedet, og som den purunge Dyveke vil jeg bruge det Indtryk og det Billede jeg har af Elisabeth som Konfirmand. Kan Du huske baade da hun stod i sit Shawl og skulde ind i Vognen, jeg husker hende saa tydeligt, og hun saa henrivende ud......