Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1878-04-09)

K. Z. til Carl Thomsen i
Kjbhvn.
Napoli 1878 9/4:

..... Hvor er her dejligt. Jeg traf strax første Dag jeg kom her en god Ven Cand. Olsen, en Islandsk Sprogmand, og vi har fulgtes mange Steder. Han kom fra Athen og alt her staar jo tilbage for Akropolis, men her er dog meget, han har maattet beundre. Blandt andet Bugten ved det yndige Bajæ, som vi har læst om i Horats. Vi var der en Dag og saa os godt om saavelsom i Kumæ. Nu tager vi til Pompeji imorgen for tre Dage, venter at træffe Jerndorff der, og saa skal vi over Salerno til Pæstum, Cava, Amalfi, Sorrent og Capri, og saa tænker jeg endda at have et Par Dage her forat studere det aldeles henrivende Musæum. Vi var igaari Herkulanum, hvori jeg var meget indtaget. – Og Tak for al Din Hjælp med mine Billeder. Du kan tro jeg er glad for at turde henvende mig til Dig med Sligt og dobbelt nu da jeg kan indse, at Hendriksen har altfor travlt til at kunne tage sig af Sligt. Inden Du faar dette er vel David endogsaa ophængt; jeg er ikke glad for det Billede, der skulde have været helt anderledes, men jeg syntes ikke, at jeg kunde undgaa at udstille det, skøndt jeg jo saagodtsom intetsomhelst Haab kan gøre mig om at naa nogen Præmie eller Salg. Gid s. 284 det kunde komme i Antiksalen; nu hører jeg af Leemejer, at alle Pladser der ere stærkt optagne og at det meste maa over Gaarden, hvor der sagtens ikke er godt at være......