Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1878-04-26)

K. Z. til Moderen. Rom 1878 26/4:

..... Kom tilbage fra Neapel 24/4 og fik paa Konsulatet Brev fra Xyl. Hendriksen, at David ligefrem var forkastet paa Udstillingen, var negtet Plads der. Det kom mig noget uventet, og med det Samme fik jeg Indblik i, hvor lidt man hjemme syntes om min Virksomhed hernedefra. Jeg har hele Tiden været saa vis paa, at netop iaar mine tre smaa Billeder var en Fremgang, men jeg saa, at der hjemme maa dømmes paa en hel anden Maade. Alt mange Aar før jeg rejste, vilde Alle, at jeg skulde rejse, og nu jeg vil blive her, vil man, at jeg skal rejse hjem. Netop nu er jeg kommen over Vanskelighederne ved Opholdet i et fremmed Land og kan begynde at vise, hvad jeg har lært derved. Men det Gale er, at jeg daarlig har Midlerne dertil. Jeg maa jo ikke klage, da jeg altid har faaet Hjælp baade hos Jer og hos Erichsen, naar jeg har bedt derom, men jeg sælger kun lidt, er længe om mine Arbejder og forstaar daarligt at økonomisere, skøndt jeg lever ganske tarveligt. Jeg maa nu have Tid til at summe mig paa, hvorledes jeg vil stille mig til hele denne Sag. Gennem en Række Breve baade fra Dig, Chr. E. og nogle af mine Venner har der i den sidste Tid været Hentydninger til at man syntes, at jeg skulde blive hjemme. Hendriksens lange Brev igaar gik indtrængende ud paa at faa mig til at rejse hjem; allerede ifjor havde han tænkt derpaa, men undlod at skrive derom, fordi han ikke havde været saa klar over Situationen......