Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1878-04-30)

K. Z. til Moderen. Rom 1878 30/4:

Alle hjemme er de gode mod mig, Carl Thomsen, som har taget sig af mit Billede, Kyhn, Bloch, Ole og Hendriksen. Den hele Sag har ikke virket saa stærkt paa mig...... Men det Andet om at blive hjemme, det rører stærkt op i mig; jeg synes ikke det er rigtigt, og til Syvende og sidst er jeg vel nok den Eneste, som ved Besked med den Ting...... Jeg ser ingen anden Udvej end at opsætte min Hjemrejse Noget for saaledes at kunne tænke paa at blive hjemme med det Samme...... Det maa være saaledes, da jeg de første Maaneder efter Hjemkomsten ikke kan komme i Gang med Noget, de nye Motiver maa have Tid til at arbejde sig frem, ellers bliver det Makværk, og saa s. 285 have vi den mørke Tid, og jeg vil da til næste Udstilling staa uden at have noget Billede færdigt. Dette tør jeg, som Sagerne her staa, paa ingen Maade risikere; mens jeg her kan søge til Bjergene i Sommer forat arbejde og saa henad Efteraaret om mulig komme hjem med nogle gode Billeder...... At der er mægtige Ting, der for min Kunsts Skyld drager mig hjem, det er sikkert nok, men uden et vist bestemt Overblik over dette Fremmede, har jeg ikke naaet Hensigten med min Rejse. Selv om jeg saa maa opsætte Tanken om Frederiksborgbillederne til en anden bedre Tid, vil jeg da muligt være modnere til at tage fat paa et saadant stort Værk......Vil nu i Maj fuldføre Jubal og saa drage til Ravello med Frkne Gottschalk og Tornøe. Har nu tre Modeller ad Gangen, skiftevis fire og otte Timer om Dagen. Jeg har pustet godt ud i Napoli.