Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1878-05-18)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn.
Rom 1878 18/5:

.....Jeg er Dig Tak skyldig baade for hvad Du har gjort for mig i Sagen med David, som jeg ved fra Thomsen at Du og Ole var med at bedømme, og for den Varme hvormed Du tager Dig af mine Sager. Sandsynligvis sælger jeg ikke Nogetsomhelst iaar; det er da slemt nok, men jeg trøster mig med, at der er Andre, der er værre stillet, og at jeg saa maa se adaare at tvinge Folk til at købe......Jeg arbejder nu alt hvad Remmer og Tøj kan holde paa at faa Jubal færdig for saa at tage til det fortryllende Ravello Her har jeg haft megen Glæde af Dit sidste Blad imidlertid kan jeg ikke tale om de allersidste Numre, da John Paulsen kommer og river mig dem ud af Haanden, naar der er et med Noget af Bjørnstjerne .....og det med Schandorphs Digt har jeg slet ikke set, det ligger oppe hos Fru Abrahams......John Paulsen gaar altid paa med uforlignelig Dristighed, tror fuldt og fast paa sig selv og bringer det maaske virkelig til Noget. Overalt hvor der er En, der er lidt ualmindelig, kan man være vis paa at Paulsen hænger paa forat studere, men han taler saa umaadelig meget om sin Virksomhed, at han dog ikke faar Tid til at opfatte eller høre meget af hvad Andre siger, og saa er han saa kritikgal, at han gerne gaar med en udklippet Kritik over sig selv i Haanden, og har vistnok diverse i sin Lomme. Han maa taale megen Nargøren af os andre. Han har den mest uforskammede Maner at rose En paa, jeg nogensinde har truffet; hvorledes Rosen egentlig er ment skal jeg ikke kunne sige, da han saavel heri som i saa meget Andet bærer sig saa taabeligt ad. – Jerndorff er her endnu og læser stadig Fransk, saa han er vist alt helt dygtig, han vil om c. fem Dage tage lige til Paris, hvor han saa opholder sig en Maanedstid. – Han havde igaar Telegram fra H. Hirschsprungs, som vare i Florenz, om de kommer hertil ved jeg ikke. Forøvrig har jeg selv saa travlt, at jeg daarligt kan være med til Grossererselskaber, Noget det er min Agt at trække mig ud af. Naar min Svoger og Heymans undtages kan jeg ikke lide hvem jeg kender af den Stand og Tonen generer mig som Musiken i »Barberen«......

s. 287 APELSINHØST I AMALFI. Malt 1878
(H. Chr. Chr. Nr. 223)

s. 288 FORARBEJDE TIL »FEM KLOGE OG FEM DAARLIGE JOMFRUER«. Amalfi 1878
(H. Chr. Chr. Nr. 219)

s. 289 FORARBEJDE TIL »FEM KLOGE OG FEM DAARLIGE JOMFRUER«. Amalfi 1878
(H. Chr. Chr. Nr. 221)

s. 290 FEM KLOGE OG FEM DAARLIGE JOMFRUER. Amalfi 1878
(H. Chr. Chr. Nr. 217)

s. 291

s. 292