Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1878-07-28)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Amalfi 1878 28/7:

.....Ønsker Data fra Dronning Philippas Historie, navnlig hendes Forsvar af Kbhvn., da jeg stadigt gaar med et saadant Billede i Hovedet, særlig hendes Alder. Kommer sikkert hjem henad Jul......