Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1878-08-07)

K. Z. til Aug. Jerndorff i
Roskilde
. Amalfi 1878 7/8:

..... Ak, her er saa dejligt at være, og Du aner ikke hvor fortryllende vi bor. Min Adresse er Hotel dei Capuccini, Napoli pr. Amalfi. – Vi kom ikke til Ravello, da her var ligesaa godt at bo, og Modellerne var smukkere her. De er lette at faa til at staa, og da jeg boer med Damerne komme de unge Piger her heller end gerne. De formelig bestorme mig forat faa Lov til at staa Model og de er yderst uskyldige og naive...... Vi bebo et lille Klippekastel som halvt ligger ude i Middelhavet og har en dejlig Have med alskens Frugt op ad Terrasser mellem de høje Fjelde. Her er kun to smaa kuplede Værelser og et bitte Køkken samt Loggiar og Balkoner ud over Middelhavet. Under Værelserne er en smal Kælder til min Middagssøvn samt til nogle Firben og Gekkoer, som er halvt tamme. Under Kælderen er vor Badegrotte, hvorfra jeg af og til svømmer ind i den grønne Grotte som er her lige ved Siden af. Her er altid luftigt og ikke meget varmt – idag er den første noget hede Dag. Vi have det rart og godt med hinanden og især Frøken Gottschalk og jeg udbryde ofte: Nej hvor er her mageløst, og da ikke mindst i Maaneskin; da ligger Amalfi i det mest glimrende Lys og med de skønneste Linjer, ligesom det ser saa prægtigt ud Torsdag Aften, da det saa er illumineret......Ligeoverfor ligger Calabrien og Pæstum og ser dejligt ud i de vexlende Belysninger. Her kommer næsten ikke et Menneske til Amalfi i denne Tid. Det er underligt, da Klimat er herligt paa denne Aarstid og her er Bade ...... Th. Philipsen har været her med sin Moder, men er nu taget til Sorrent......