Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1878-09-03)

K. Z. til F. Hendriksen i
Kjbhvn.
Amalfi 1878 3/9:

.... Du vil vide hvad jeg bestiller her. Ja hvad jeg faar ud af mine Billeder er ikke saa godt at sige, for Italienerne ophobe fortiden Vanskeligheder omkring mig. Her lægges nemlig en stor Havnemole og Stenene tage de herudenfor Haven; men skøndt de stadig love ikke at komme indenfor vort Omraade, saa have vi dem her stedse. Mit første Billede er 3/4 færdigt, saa en skøn Dag sprænger de hele Stedet s. 294 i Luften og hvorledes det nu skal fuldføres ved jeg ikke ganske. Saa har jeg et Par Smaabilleder, og saa har jeg taget fat paa et stort med ti unge Piger, naar jeg nu blot maa faa Lov til at gøre det færdigt ... Men jeg forsikkrer Dig at det næsten er værre at være saa nær Øjevidne til alle disse Sprængninger Vi bo i de skønneste Omgivelser og op ad Klipperne voxe og især voxede kraftig skyggefuld Skov af Oliven og Johannesbrød, ɔ: to dejlige stedsegrønne Træarter; .... men nu se vi den ene Side af vor Have ..... brase ned under en rullende Klippestump .... og Roser, Druer og Majs ligge smadrede .... det forbittrer En til en vis Grad Opholdet her; der er noget næsten formasteligt og raat i at rive Naturen saaledes i Stykker, saaledes at flense i den og man faar noget imod Municipierne som tage saaledes fat...... [Det store Billede fra Amalfi kaldte K. Z. »Fem kloge og fem daarlige Jomfruer«. Hertil foreligger en Række smukke Studiehoveder. Endvidere malte han »Appelsinhøst« og fire bærende Piger; endelig en Portrætfigur af Frk. Gottschalk. H. Chr. Chr. Nr. 217-230, 236-237.]