Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1879-02-05)

Bogens indhold
Afsender:
Kristian Zahrtmann, Conrad Zahrtmann, Hans Zahrtmann, Mads Kofoed Zahrtmann, Peder Tetens Zahrtmann og Herman Bohn Zahrtmann
Modtager:
Carl Vilhelm Zahrtmann and Laura Zahrtmann
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Rasmus Frederik Hendriksen, 1847-1938
Dato:
1879-02-05
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Telegram til Forældrene fra Kjbhvn. 1879 5/2:

Samtlige sex samlede Sønner sende Storegades Stormagter sønlig Salut.