Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1879-08-08)

K. Z. til Moderen. Amaliegade 30, 1879 8/8:

Arbejder om Morgenen snart paa Rosenborg, snart i Industriudstillingen; Middag i Studenterforeningen. Om Eftermiddagen Bryderen Albrecht som Model til Korfits Ulfeld, liggende i den svære Stilling. [Motivet der hentydes til er ubekendt.] .... Det har givet baade mere Mod og Kræfter, at jeg solgte det lille Billede til Frk. Bull [Fra den romerske Forfaldstid] (600 Kr. ÷ 16% til Malerihandleren). Tænker som mit første Billede til Frederiksborg paa Chr. IV og hans Omgivelser. Vil hertil copiere Chr. IV tilhest. (Industriudstillingen, før der aabnes Kl. 10.) Vil besøge Hjemmet i September.....

s. 297 FRA DEN ROMERSKE FORFALDSTID. Kjbhvn. 1879
(H. Chr. Chr. Nr. 238)

s. 298 ASPASIA VED SØNNEN PERIKLES’ BUSTE. Tegning efter Maleriet. Kjbhvn. 1880
(H. Chr. Chr. Nr. 241)