Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Lindegaard FRA: Kristian Zahrtmann (1879-11-06)

K. Z. til Dr. Lindegaard i
Hørsholm
. Kjbhvn. 1879 6/11:

.... Underligt nok, er der næsten ingen af de yngste og yngre Landskabsmalere, som jeg tror egner sig for en saadan Ting, jeg ved kun een, som jeg tror at turde anbefale...... Ham, som jeg vil anbefale er Carl Møller, den Samme som har malt Din Kakkelovnsskærm. Han er ubetinget baade dygtig og samvittighedsfuld, og ved slige Bestillinger har det sidste den største Betydning. Han er nok fortrinsvis Blomstermaler, men f. Ex. i hans sidste aldeles mageløse Billede med Blomster og Rug der var kastet om af Blæsten, som vi saa paa, den Dag vi var paa Udstillingen, var Landskabet excellent, det var et Landskab med Blomster..... Jeg har ligget en ganske kort Tid af gastrisk Feber paa Bornholm, de første ni Dage af Oktober, har det nu godt men ikke formange Kræfter. Den 4. Novb. var jeg til Oles Fødselsdag [i Sorø] med Alex og Frue, Schepelern, Petra Nebelong, ..... Pietro og Peter Købke var ogsaa med...... Vi var ude i Elevernes Huler i Sønderskoven. Ek er mageløs og Børnene ikke mindre; de bo ogsaa saa dejligt med megen Sol. Vi stakkels solløse Kbhvnere...... Det skal nu gaa løs paa at kopiere et Par iøvrig slette Billeder til Frederiksborg. Det er ikke saa morsomt......