Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1880-07-26)

Fra Moderen til K. Z. i
Kjbhvn.
Rønne 1880 26/7:

..... Dit Brev fra forrige Uge var saa overmaade alvorligt, giver mig Frygt for, at Du vil concentrere saa megen Kraft, saa megen Virksomhed paa den nærmeste Tid i Dit Liv, at den Mulighed staaer nær, at hverken Aand eller Legem vil kunne magte det...... Det er vanskeligt Dig givet at reformere Danmark, og med Guds Hjælp staaer der mange Aar for Dig til at handle og virke. Det jeg beder Dig om, er om muligt at tage Livsforholdene mere engt, ikke at søge at være en Reformator......