Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelmine Hilarius-Kalkau FRA: Kristian Zahrtmann (1880-08-11)

K.Z. til Fru Vilhelmine Hilarius-Kalkau, født Erichsen. Bellevue 1880 11/8:

..... Her hos Christian og Elisabeth er udmærket at være, jeg har alt været her 3 Uger og bliver her nok lidt endnu. Jeg har travlt med at male Livet paa Dyrehavsbakken og er kommet i et meget venligt Forhold til Blaarspisere, Pierroter, Negere, Sangerinder og Dværge; det er rart at have sit Arbejde, sin vidtstrakte Frihed, som her altid er heri Huset, og saa være Vidne til det fuldkomment fortrolige Forhold i den hele Familie. Jeg er helt indtaget i min Vert og Vertinde, og da det er sjeldent jeg for en saadan Tid kan slaa mig løs, saa nyder jeg det dobbelt..... Hils nu Din Mand meget, jeg husker saare godt ham fra den udmærket rare Dag hos Jer paa Gundsøgaard, den eneste hvor s. 301 vi have mødtes. Skulde Jer Vej en Dag falde gennem Amaliegade, saa vilde J glæde mig meget med at kigge indenfor, jeg kan ikke svare for, hvorledes J vil finde det i mit aldeles uberegnelige og vel tildels utilregnelige Hjem, men velkomne skal J være......

Fra det korte Sommerophold ved Dyrehaven haves mindst ni Billeder, nemlig tre Landskaber, to Modelstudier, Pjerrot i Dyrehaven, Gamle Birthe i Ordrup og to Portræter af Fru Elisabeth Erichsen og af Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe (H. Chr. Chr. Nr. 243, 244, 247, 249-254).