Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Kristian Zahrtmann (1880-10)

K. Z. til Karl Madsen, M. Ancher og Viggo Johansen paa Skagen. 1880. Okt.:

....Tuxen, Schwartz og Jerndorff har lavet et Akademi i Søkvæsthuset paa Christianshavn. Ministeriet har givet 1000 Kr. dertil og vi er 20 der tegner efter nøgen Model. Det er en hyggelig og fortræffelig Indretning og man har Pokkers godt deraf. Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra Kl. 5½-8½, og endnu har vi ikke haft Sammenstød af voldsom Natur. Der er en Frihed og Brede i Planens Anlæg, der virker velgørende og Tuxen har leveret sit prægtige Atelier til. Helsted, Erik Henningsen, Koefoed, Bissen, Thiele, Edv. Petersen, Tornøe, Zacho, Anker Lund, Malthe Engelsted, Irminger og Therkildsen.... Kunde J male om Dagen ved Skagen og tegne om Aftenen paa Søkvæsthuset, J gjorde det vist. Og mens J tegne og male efter de friske Gutter hist, saa sidder jeg og maler et vattersotigt gammelt Fruentimmer, som sidder gledet ud af en Stol, skrævende, ifærd med at dø; hun er ligbleg og Blikket sløvt og kun to runde Sminkeklatter minde om den Herlighed som hun forlader......

Det omtalte Aften-Akademi var en Slags Fortsættelse, men efter fransk Forbillede, af det, noget mindre og uden Statshjælp, omtalte fri Akademi i Kyhns Haveatelier, der er skildret S. 105. Begge Forelagenders Hovedopgave var at give Kunstnere, der havde afsluttet deres Akademiuddannelse, Lejlighed til under frie Former at dyrke Studiet af nøgen Model. - Denne fri Modelskole, der paabegyndtes 1880, kom til at danne Grundlag for de frie Kunstskoler, der senere, midt i Firserne, dannedes og som optog helt unge studerende Folk, der udenom Akademiet søgte Uddannelse som Kunstnere.