Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1880-10-04)

K. Z. til Moderen. Braunschweig 1880 4/10:

[K. Z. foretog den her omtalte lille Rejse over Berlin, Braunschweig, Hildesheim, Hamborg med Carl Thomsen som Rejsefælle.] .... Ber- s. 302 lins gamle Museum er rigtignok godt. Jeg synes at maatte kunne male meget bedre, naar jeg kommer hjem, og jeg er nærved jublende at foretage den hele Rejse..... Det er storartet hvor Preussen kan samle sammen af Kunstværker, og der var kommet Masser af Ting siden jeg var her for ikke to Aar siden. At de er Sejrherrer mærkes paa Meget; det er store statelige, ubehøvlede Karle, og man træffer Mangel paa Høflighed overalt......