Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1880-10-27)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1880 27/10:

..... Her har jeg sat mig igang med et historisk Billede, Chr. V der kysser sin døende Moders, Sofie Amalies Haand. Det er et Motiv jeg har spekuleret paa i mange Aar, men jeg har altid betænkt mig derpaa, da det dels fordrede en saa enorm Pragt, dels let vilde blive altfor uhyggeligt, men nu skal det gaa og lader ogsaa til at kunne gøre det. Leonora Christina skildrer sin uhyggelige Arvefjendes Død paa en saa historisk skaansom Maade, at det altid har begejstret mig, nu vil jeg se at gøre som hun...... Det er noget uhyggeligt at se hvorledes hun ikke kan skilles fra Stadsen hernede, men skøndt mit Billede skal udtrykke hvorledes hun vil tale, men ikke mere kan, saa mildnes det derved at Lyset er samlet paa Kongen og at det funkler og glimter med Silke og Kostbarheder i det mildt oplyste Rum...... Se det er nu Arbejde for nogle Maaneder. Det morer mig meget......