Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1880-11-02)

K. Z. til Otto Haslund i
Sorø
. Kjbhvn. 1880 2/11:

..... Mørke og Flid og Akademi om Aftenen, hvor Du burde være med hvis Du blot var herinde – tænk Vilh. Bissen er med...... Det er slemt hvor nær vi komme fyrrerne, hu ha, det gør lidt koldt derinde at tænke paa. Du har nu Dine to Smaastumper at se paa, men hvad har jeg; jeg havde nær sagt en Nathue, hvoraf jeg har et yderst konstigt udsyet Exemplar......