Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1881-04-01)

K. Z. til Otto Haslund i
Sorø
. Kjbhvn. 1881 1/4:

..... Krøyer har [paa Charlottenborg-Udstillingen] et stort Billede med en Snes Arbejdere ved Neapel, der haandterer Spaderne ved Markarbejdet saaledes, at man selv ser sig om efter en Spade; det er et fornemt og herligt Billede, maaske Perlen af det Hele. Gamle Sonne er saa god; en Præst, der hentes over at berette en Syg, roet gennem s. 303 Sivet af et Par unge Folk i en stille Sommernat. Edv. Petersen hænger ikke godt, saa hans Vaskerpiger ikke engang se rigtig godt ud. Det er kedeligt...... Min Blomsterpige hænger hvor Ulfeld og L. C. hang [Aaret forud, H. Chr. Chr. Nr. 240], og ser pænt ud......