Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1881-04-10)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1881 10/4:

..... Som Du vel ved købte Tombolaen mit Billede af Blomsterpigen fra Florentz for 800 Kroner. Nu har jeg fra Grosserer Hans Puggaard faaet Bestilling paa en Gentagelse deraf, som jeg tager fat paa om nogle Dage, da Billedet med Julie og Ammen bliver færdigt paa Onsdag og det er nødvendigt at male netop nu, hvor der er saa mange Kamelliar og Azalear, som udgør Billedets Hovedmotiv. [H. Chr. Chr. Nr. 256, 260 og 261.] Jeg faar megen Ros for disse Blomster overalt fra; Du kan ganske rolig tage Din Del af Rosen, da det dog er Dig, der har lært mig at holde af Blomster, og morsomt er det, at jeg ikke godt kan se paa det Billede uden at tænke paa, dengang J forærte mig den første Bunke Trykpapir og nogle pressede Levkøjer, som netop havde den Kulør Rødt, som er Grundtonen i mit Billede...... Jeg er tilbøjelig til at tro, at jeg fik disse Blomster i 47, hvis ikke har det været 48. Kan Du huske det var min Fødselsdag. Jeg kan huske Du laa paa Gulvet og morede Dig med mig over dem...... Georg Brandes er her og jeg er Noget sammen med ham. Da jeg er lidt bedre stillet, hører jeg hans to Forelæsninger. Han er upaatvivlelig den mest veltalende Mand jeg har hørt. Jeg haaber til, at han maa blive kaldt tilbage; jeg kunde forsaavidt bedre have taalt en saadan Behandling, da min Malemaade er en mere kosmopolitisk Ting end Sproget, men jeg gruer dog ved Tanken derom.... [K.Z. var med i den Kreds, som senere formaaede Brandes til at vende hjem. Med tilsikret beskeden Aarsgage forpligtede han sig til at holde aarlige offentlige Foredrag.]