Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1882-07-23)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1882 23/7:

Jeg kunde igrunden holde en Slags Fest iaften, da jeg nu er blevet færdig med mit Studenterforeningsbillede [H. Chr. Chr. Nr. 268] og saaledes kun har det ene, Dronningens Død, at male paa, indtil jeg skal afsted. Der er meget tilbage og jeg skulde helst være paa Rejsen idag om to Maaneder. Desuden skulde jeg dog en lille Tur hjem til Jer og op og se til Elisabeth i Snekkersten, ..... en Dag ned til Vallø til Grevinde Moltke. Helst skulde jeg en Tur til Nordsælland forat se til Blochs og andre der ligge mellem Helsingør og Hornbæk og saa har jeg 100 Visiter heri Omegnen..... Conrad kan jeg bringe en frisk Hilsen fra, jeg talte før med ham i Foreningen. Han var optaget af at Jacobsen jun. i disse Dage lader grave ved Fakkellys; jeg tænkte ved mig selv, at han sagtens paa en eller anden Maade drillede Faderen dermed, men sagde intet...... Det er rart at de valgte Monumentet [for Etatsraadinde Marie Kofoed] som jeg foreslog. Du skal se, det bliver smukt...... Jeg faar saa stor Lyst til at rejse ogsaa til Athen, saa slaar Pengene til, saa kan det godt være at jeg stikker derover med det Samme. Der staar jo dog endnu Verdens skønneste Bygninger, og Vinteren skal være mageløs der...... At staa Ansigt til Ansigt med selve Bygningerne og det paa Stedet, hvor de hører hjemme, det er dog noget Andet, det saa jeg bedst da jeg var i Pæstum hin uforglemmelige Dag. Underligt at saadant et lille Folk staar fuldstændig unaaeligt i alt Skønt. Det er, fordi de har været begejstrede for Sagen.....

s. 307 JULIE OG AMMEN. (»Romeo og Julie«.) Kjbhvn. 1881
Den Hirschsprungske Samling
(H. Chr. Chr. Nr. 260)

s. 308 ET INTERIØR FRA FORRIGE AARHUNDREDE. SCENE FRA CHRISTIAN VII’S HOF 1772
Malt i Kjbhvn. 1881. Statens Museum for Kunst
(H. Chr. Chr. Nr. 264)

s. 309 BLOMSTERSÆLGERSKE. Arkitekturmotivet fra Rom. Malt i Kjbhvn. 1880
(H. Chr. Chr. Nr. 256)

s. 310 LEONORA CHRISTINA I MARIRO KLOSTER. Kjbhvn. 1882
Gave fra Kunstnere til Statens Museum for Kunst 1884. [Se Breve S. 357–369]
(H. Chr. Chr. Nr. 271)