Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1882-12-08)

K. Z. til Aug. Jerndorff i
Kjbhvn.
Rom 1882 8/12:

..... Hører kun lidt fra de mange Venner jeg har mellem Kunstnerne og navnlig da fra Fredagskredsen, med hvilken jeg føler mig særlig forbundet. Altsaa et Fredagsbrev. Det er idag Fredag og netop Festdag for Marie ubesmittede Undfangelse, saa jeg kan ikke male oppe i Kirken, hvor jeg plejer at være. Det er i S. Maria dei Angeli og Motivet er en knælende Præst, næsten som det Billede jeg har paa Juleudstillingen. Billedet har samme Størrelse, Alt er paa samme Maade lyst om den mørke Præst, men denne fylder ikke mere end en Tiendedel af hvad den anden gør, og dog er der Noget, der gør Billederne saa umaadelig lig hinanden. [Siena Billedet var paa Juleudstillingen 82, det ny Kirkebillede er gjengivet her, H. Chr. Chr. Nr. 277.] ..... Skovgaard og Viggo Pedersen lever jeg en Del med og holder meget af dem, især er Skovgaard mageløs rar. Gemytligere Øjne end han har træffes sjeldent, og saa er han saa tilfreds altid. Vi var en henrivende Tur fra Florens sammen til Pisa, Pistoja, Lucca og Prato og saa dejlige Ting. Vi kørte i en Droske ud fra Pisa til Havet og saa der en hel Del Kameler; nej hvor dog Hestene er nogle simple Kralliker ved Siden af de fornemme Kameler, og saa blive Hestene saa angst for Kamelerne at det ordentlig er ækelt; man siger jo ogsaa at Hesten skal være saa dum. Kamelernes Lød var uforlignelig, laa saa skønt i Partier og var saa blød. Vi saa dem baade som Lastdyr, belæssede med Træstammer, og saa dem løse gaa i Skoven og græsse og endelig blive redne. Naar det ikke var saa dyrt, saa vilde jeg købe mig en og ride hjem derpaa og saa aflevere den i zoologisk Have. Forresten er der den Gêne derved, at alle de fine Eqvipager paa vor Vej vilde køre i Grøften, saa bange er de dumme Heste. Du skulde blot vidst hvorledes de drejede Halsen, ingen Semiramis kunde have bedre Model. Th. Philipsen er her og søger Atelier....