Danmarks Breve

BREV TIL: Benedicte Frølich FRA: Kristian Zahrtmann (1883-01-04)

K. Z. til Professorinde Benedicte Frølich i
Kjbhvn.
Rom 1883 4/1:

..... Og saa Rom. Nej jeg anede ikke, hvormeget jeg holdt deraf. Alt glædede mig; ja en Art Forelskelse maa det være, for det er ikke blot Paladser og Kirker jeg glæder mig over, nej jeg kan juble blot s. 324 ved at se hvad Retning de har for hinanden; det er ikke blot Folkelivet, der glæder mig, men ofte de ubetydeligste Ting. Og Sproget, som jeg sidst havde saa vanskelig for og som ved den lange Brug næsten blev mig forhadt, ja det holder jeg nu saa overordentlig meget af, dets høflige og kraftige Væsen. Ja, De mærker nok, at jeg er glad for det Altsammen, det er ogsaa det, der gør, at jeg først tænker paa at rejse til Athen til Efteraaret, for det vilde dog være altfor slemt alt at skulle forlade det i Februar. Desuden er jeg for langt tilbage i Sproget, jeg har Noget, jeg gerne vil gøre her, og Efteraaret er den bedste Tid at komme til Athen i. Og hvilket Lys her er og saa mildt. Jeg har ingen Ovn i mit Værelse men megen Sol, og endnu har jeg ikke frosset. Her er en Mængde Danske hernede, men jeg ser dem kun lidt, saa lidt, at jeg ikke har talt et dansk Ord iaar......