Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1883-01-06)

K.Z. til Carl Thomsen i
Kjbhvn
. Rom. Epifania 1883 6/1:

..... Da jeg kom hjem sidstegang og blot havde været 14 Dage i Danmark, var der ligesom lagt et Laag over de tre Aar i Italien, og hvad der gik forud for og fulgte efter min Rejse smeltede fuldstændig sammen, og jeg har, mens jeg var hjemme, grebet mig i ikke at kunne begribe, at jeg virkelig havde været borte saalænge. Men nu jeg igen er hernede, saa smelter forrige Gang og denne sammen, og Laaget lægger sig over mit Ophold i Danmark.... Imidlertid tror jeg af Erfaring at turde love, at Laaget hurtig vil lægge sig over Sydevropa, naar jeg først er vendt tilbage. Jeg ved godt, hvor venlige J altid har været mod mig og hvormange glade Timer jeg skylder Kastanievej. Engang ude hos Jer udbragte Nic. Madvig min Skaal. Efter Bordet trykkede han min Haand og sagde: »Ja, pas godt paa de Venner De har herude for De faar vanskelig Nogen, der holder oprigtigere af Dem.« Det var hjertelig sagt, og jeg var ham taknemmelig derfor....