Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1883-03-16)

K. Z. til Aug. Jerndorff i
Kjbhvn.
Rom 1883 16/3:

Vil Du gøre mig den store Tjeneste at se lidt til at jeg bliver ordentligt hængt [paa Charlottenborg-Udstillingen]. Jeg har rigtignok skrevet det selvsamme til Leemejer, men naar Du skal se til Dine egne Billeder, se da ogsaa paa mine. Jeg kan ikke sige noget Bestemt om hvor og hvorledes jeg vil hænge, men har tænkt mig, at det var godt om Leonora paa Maribo og Dronningens Død kom til at hænge ligeoverfor hinanden, de høre paa en Maade sammen og skal have modsat Lys. Studenterforeningsbilledet skal have Lys fra venstre og vel helst Sidelys....