Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1883-04-02)

K. Z. til Carl Thomsen i
Kjbhvn.
Rom 1883 2/4:

.... Du er udmærket rar til at skrive om mange Forhold, som interesserer mig meget, men Andre ikke omtale. Gildet for Brandes og Kammeraternes Virksomhed kan jo fængsle mig helt, men ogsaa vore akademiske Forhold har fortiden megen Interesse for mig. Jeg er overordentlig glad for at man fortsætter Oppositionen saa kraftigt. – Det morede mig meget, at Du og Din Broder og respektive Hustruer havde været med ved Gildet for Brandes. At Din Hustru har lidt røde Tendenser har jeg godt tænkt mig, og at de ere blevne udviklede under disse Akademikampe, det er begribeligt og kan slet ikke være anderledes; ... Jeg vil altid saa gerne at de bedste af forskellige Partier skal mødes....