Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-05-15)

K. Z. til Moderen. Rom 1883 15/5:

... Noget ud over min Misstemning; men det er dog for galt saaledes at arbejde og arbejde og saa ikke kunne slaa sig selv gennem Verden, saa ene som man er. Selv har jeg gjort Dronningens Død saa godt jeg kunde, og jeg regner vist det Billede og Cartonen til Hjob for mine bedste Ting. Dem der hos os faa Udstillingsmedaille er netop de franskeste. Imidlertid tror jeg der danner sig et yngre Hold, som er mindre fransksindet, og jeg smigrer mig med, at have bidraget til at finde den nye Vej. Det har nemlig meget at sige om vor Kunst kan naa frem til nogen Selvstændighed. Imidlertid er det slemt med den lange Ventetid, selv om man aldrig saa sikkert tror paa Sejr. Sandsynligvis oplever man ikke engang Sejren, men det er dog den eneste Maade at være Mand paa, det at kæmpe for hvad man anser for Sandhed.... Maler et lille Parti fra Monte Pincio i disse Morgener.... Tager 31/5 til Sora med Skovgaard og Viggo Pedersen....