Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-01)

K.Z. til Otto Haslund og Hustru. Sora di Campagna 1883 1/6:

... Forledendag forlod jeg Rom, tog alt mit Gods med mig, da jeg gerne vil se at komme til Grækenland herfra – hvis jeg da paa nogen Maade kan opdrive Mønt, for solgt Noget paa Udstillingen har jeg ikke, og det var jo det Meste af to Aars Arbejde, jeg havde der. Men Athen! – Her er forresten dejligt. Sora ligger altfor laft efter mine Begreber og er lidt for stort, men i alle andre Retninger lader her til at være dejligt. Liris gaar rundt om Byen, og den har brede, klare Vande, er kølig og skøn. Her er over al Maade frodig Væxt i Alt; det ligner en stor pragtfuld Have alt. Og dog er Bjergene saa umiddelbart herved som vel muligt, ja en Fjerdedel af Byen ligger paa selve Bjergskraaningen. Jeg kommer lige oppe fra den lille Kirke som behersker Byen, S. Maria della Grazie; en lille sølle halvforfalden Stakkel, men ikke uden arkitektonisk Skønhed og saa med en Udsigt! Man lavede til Illumination iaften, en Kærring og hendes Søn hang nogle vidunderlig gammeldags og halvfortærede Lygter op. En Uldtraad bar en Række s. 334 og hver Lampe hængte igen i en Uldtraad. Men jo tarveligere det er, desto gladere vilde jeg være, hvis jeg var Madonna. Tranosen synes jeg næsten maa være en Adspredelse i den timian- og mynteduftende Klippeluft. Della grazie er netop det passende Navn til slig lille chiesola. – Jeg er kommet ene herud, men venter Skovgaard og Viggo Pedersen hertil om faa Dage; derefter Th. Philipsen om fjorten Dage og Ross om en Maaned. Kan J begribe, at det er en dejlig Maade at skulle tilbringe Somren paa.... Forresten er dog det at Byen ligger saa laft, kun 180 Metre over Havet, en Anstødssten. Naar de to komme vil jeg se at faa dem til at gøre en Tur med mig op til et Par Bjergbyer, da der er noget saa uforligneligt i at bo paa et Sted, hvor Luften er saa fin, at man kan skære i den med Knive. Blot Turen op til S. M. della grazie overbeviste mig om Forskellen. Og saa denne fine Timiansduft sætter den ikke ligesom Krydderi paa al Mad. Her er netop to Bjergbyer hvorfra de skønneste Modeller kommer, Civita d’Antino og jeg tror den anden hedder Achino, men jeg har intet Kort.... Ejlif Petersen, som er meget moderat i sin Maade at dømme paa, har ligefrem forbudt mig at tale om Franskmændene, da jeg har set saa lidt af dem. Her var en forbandet skidt Udstilling iaar paa Akademiet. Og man mistænker mig for at ville Franskmændene tillivs i mangen helt uskyldig Yttring. Vist er det, at jeg hader Retningen, og dens Indflydelse paa vore Forhold, selv om jeg kan beundre deres Flid og Dygtighed. Det er nu ogsaa dumt, at Publicum er saa udannet, at det gennemgaaende er de daarligste Billeder, der blive publicerede, saa maa man jo, naar man har set saa lidt af dem, væbne sig mod et altfor daarligt Indtryk. Og det søger jeg stadig at gøre....