Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-06)

K. Z. til Moderen. Civila d’Antino 1883 6/6 Aften:

... Saa tog Skovgaard og jeg hertil, blev lidt forfærdede, da Vognen pludselig standsede, og man erklærede, at nu havde vi to Timers Stigning tilfods med Fører. Naa vi tog fat, og saa var det kun en Time. Vi s. 335 skulde have Noget at spise og kom ind til en ualmindelig elskværdig Familie. En Moder med tre Døttre, hvoraf den ene er Enke, og to Sønner, hvoraf den ældste er Løjtnant; den Yngste af hele Flokken er kun 24 Aar og er nu Husherren. Det er pæne Folk med ikke ubetydelig Dannelse. Alt var saa udsøgt propert, som man næsten aldrig træffer det her. Jeg sagde strax til Skovgaard, at her vilde jeg være; men han bestemte sig for Sora som rigere paa Motiver. Saa drog jeg imorges ene herop. Tre Kvinder nede paa Landevejen for at bære mit Tøj op.... Nu har jeg sovet. Her er aldeles henrivende. Jeg har moret mig med at se Folk drage til Kilden her lige under Vinduerne. Det bliver ogsaa det første, jeg kommer til at male.... Jeg har faaet et udmærket rart og meget rosende Brev fra Carl Bloch om min døende Dronning og om Studenterbilledet. Han er kun faatalende og meget langsom til at handle, saa jeg sætter dobbelt Pris paa dette....