Danmarks Breve

BREV TIL: Metha Benditte Hoffmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-11)

K.Z. til sin Moster, Thea Hoffmann. Civita d’Antino 1883 11/6:

... Signora Domenica (Cerroni) har fortalt mig Familiens Historie. Havde Du set hende fortælle den, Du vilde indrømme, at ingen Ristori vilde kunne gøre hende det efter. Om Morgenen er her vidunderlig dejligt. Skyerne ligge under En som et stort stivnet Ishav, og kun enkelte Toppe rage op som Øer. Og saa Solen i alt dette...... Jeg er alt fuldkomment Ven med hele Befolkningen, der er saa skøn og naiv, saa det er en Lyst.... Bjergene rundtom er bøgekransede. Jeg ser vel næsten saa megen Bøgeskov som en Trediedel af Sællands Bøge. Mellem og over den ligger Sneen....