Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Erichsen FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-12)

K. Z. til Svogeren Chr. Erichsen. Civita d’Antino 1883 12/6:

... Folk her er umaadelig godmodige og mine Venner alle tilhobe. Naar jeg om Aftenen, for saa kommer Folk og ser Kongen spise, har fortalt Et og Andet hjemmefra, gaar det strax gennem den beundrende Mængde, og genfortælles omkring mig næste Morgen ved mit Arbejde. Jeg taler meget med dem, men de er saa naive at tro, at jeg ikke forstaar, naar de tale indbyrdes, og at naar de ikke ses, høres de ikke heller. Man lever fuldstændig landligt her, mærker kun paa de Breve, man faar, at der er en Verden udenom En. Man er ikke for Ingenting Himlen et Stykke nærmere....