Danmarks Breve

BREV TIL: Metha Benditte Hoffmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-21)

K.Z. til sin Moster, Thea Hoffmann. Civita d’Antino 1883 21/6:

.... Som Barn havde jeg Flipkrave i min Have hjemme, den foragtede vi. Nu saa jeg dem igen som gamle Venner efter tredive Aars Adskillelse jeg saa dem i de rette Omgivelser, jeg syntes næsten ikke, at de kunde være herligere. Men jeg er ogsaa vis paa, at de er smukkere end dem hjemme. – Jeg har det yderst bekvemt, sidder i min egen Lejlighed, tre hvælvede, helt hvidkalkede Værelser med Stengulve, mørke Kastanietræs Skodder, Døre og Møbler, udenoms Lejlighed og Have. Et prægtigt Skrivebord, et smukt stort Bord midt paa Gulvet, i god Stil, med grønt Klædes Tæppe og saa en Fylde af Blomster, en Udsigt til de herligste Bjerge. Hele Færdslen gaar under min Dagligstue, der er over Byens Port. Aldrig meget varmt, aldrig koldt. – Saa har jeg alle de Modeller, jeg kan ønske mig....