Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1883-06-22)

K. Z. til F. Hendriksen. Civita d’Antino 1883

... Jeg elsker de høje Bjerge og den Karakter de udvikle hos Folk. Havde Du set alle de unge Mænd komme hjem med Hakkerne paa Skuldren og synge en yderst burlesk Salterellomelodi, Du havde vist med mig maattet sande aldrig i noget Theater at have hørt saa skønt et Kor. Thi hver Sanger jublede af fuldt Hjerte og den forenede Jubel steg som en glimrende Sæbeboble direkte mod Luften....