Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1883-07-27/1883-08-09)

K. Z. til F. Hendriksen. Civita d’Antino 1883 27/7 og 9/8:

Tak for Ill. Katalog og Ude og Hjemme..... Jeg synes jo nok at J. Skovgaards og Viggo Johansens Tegninger er herlige.... Forresten er jeg ligesaa glad eller maaske gladere for Træsnittene, især efter de gode Tegninger, hvor Du har anvendt mest paa, f. Ex. Jerndorffs Christus ... ogsaa Edv. Petersens Tegning er glimrende.... Vi leve et idyllisk Liv her, har det omtrent hver Dag ligesaa godt, som hin Dag i Fredensborg hvor vi spiste under Løvtaget og plukkede Blomster hjem med os. Hvor Fru Jerndorff saa ud som en lille buttet Rosenknop, hvor vi hvilede os paa Bænkene i Skoven og hvor vi var saa hjertelig glade.... Jeg var meget glad for Jul. Langes Udtalelse [i Ude og Hj. om den døende Dronning]..... Jeg selv er aldrig en Smule korrekt, og saa mener J. L. at jeg er meget korrekt i Kostumer osv. og har studeret Rosenborg. Ja lidt har jeg været der, men næsten ikke brugt det mindste deraf. Jeg tror det havde været korrektere at sige, at jeg havde studeret Jammersmindet, som er mere værd for mig end 400 Rosenborggallerier.... 9/8 : Tak for din gentagne Senden af Langes Artikler i Ude og Hj. De morer baade Skovgaard og mig overordentlig.... Det er en Fornøjelse at Lange skriver og jeg tror det er til Gavn for hele den danske Kunst.... Her arbejde vi stadig under de gunstigste Betingelser.... 6 Timer Model om Dagen.... Skovgaard bliver her ind i September, jeg ind i Oktober om ikke længere. Gid Du kom her sammen med Philipsen og Viggo Pedersen. Vi skulde have endnu mere fornøjelige Dage sammen end i Ribe. Du skulde sikkert ogsaa her faa Lov at danse med Pigerne, skøndt Italienerne er vanskeligere i saa Henseende end vi Nordboere. Og saa er Familien her – ja, jeg forsikkrer for den kan godt sættes ved Siden af Grejsens, skøndt det patriotiske vel neppe er saa udviklet, og det var saa bedaarende i Ribe. Husker Du at alle Hotellets Gæster fik gratis Vin de Dage vi havde vundet Slag mod Tyskerne....